فرش ماشینی ریز نقش

تعداد ۴تخته فرش سِت در ابعاد
۱/۵ متری ۲عدد
۶متری ۱عدد
۹متری ۱عدد

MiShop

خرید به نام چه کسی ثبت شود؟